Obec Tuřany se nachází 3 km západně od města Slaný, nedaleko rychlostní komunikace Praha - Slaný, 27 km (20 minut jízdy autem) od hl. m. Prahy (ul. Evropská). Ve Slaném naleznete veškerou občanskou vybavenost, několik základních a středních škol vč. gymnázia, obchodní akademie a odborného učiliště, supermarkety, divadlo, polikliniku, nemocnici apod., vše v dosahu 3 - 5 km. Je zde i aquapark a víceúčelová sportovní hala, kde si můžete zahrát mj. squash, bowling, volejbal nebo badminton, posílit své svaly ve fitcentru a v zimních měsících je k dispozici zimní hokejová hala. Vynikající je dopravní spojení s Prahou, autobusy jezdí ze Slaného do Prahy ve špičkách každých cca 15 minut a doba jízdy trvá 30 minut (nádraží Veleslavín), je možné využít rovněž vlakového spojení - doba jízdy trvá přibližně 1 hodinu (nádraží Holešovice).

 

Samotné Tuřany mají nově postavenou mateřskou školu, základní školu (do 5. třídy), obchod s potravinami (COOP), poštu, obecní úřad, 2 restaurace a hřiště pro minigolf. Stavební parcely se nachází na začátku obce směrem od Slaného a rychlostní komunikace, která je vzdálena 1,5 km, jedná se o lokalitu 50 parcel určených pro výstavbu rodinných domů.

 

Parcely jsou obdélníkového tvaru a mají výměry od 740 do cca 1200 m2, čtyři největší z nich mají výměry od cca 1200 do 1700 m2. Parcely budou vybaveny přípojkami vodovodního řadu, kanalizačního řadu splaškové kanalizace (splaškové vody budou dočasně odváděny do společné velkokapacitní jímky na vyvážení do doby vybudování čistírny odpadních vod v Bysni v horizontu 3-5 let), dešťové vody z komunikací budou odvedeny dešťovou kanalizací do retenční nádrže, elektro přípojkou, obslužnou komunikací s asfaltovým povrchem o šíři 6 m (obousměrná) a 3 m (jednosměrná), chodníkem o šíři 1,5m, vjezdy na parcely a parkovacím stáním v počtu 25 ks - vše ze zámkové dlažby, dále bude provedeno veřejné osvětlení, připravuje se i položení optických datových kabelů od společnosti Eurosignál. Na krajních parcelách při silnici I. třídy budou postaveny tříbytové rodinné domy s garážemi, sklepy a vlastní zahrádkou - celkem 12 bytů ve čtyřech domech.

 

Výstavba inženýrských sítí byla již před časem zahájena skrývkou ornice a odvezením přebytečné zeminy z podkladních vrstev komunikace, byl postaven vodovodní řad vč. přípojek ukončených zátkou na hranici každé parcely. V říjnu 2018 byla zahájena výstavba splaškové kanalizace, později dešťové kanalizace a komunikace. V polovině června 2019 jsou provedeny v celé lokalitě následující inženýrské sítě a komunikace : vodovodní řad s přípojkami zakončenými vodoměrnými šachtami na jednotlivých parcelách, splašková kanalizace s přípojkami zakončenými kanalizačními šachticemi na jednotlivých parcelách, dešťová kanalizace (odvodnění ploch z komunikací a ostatních zpevněných ploch - chodníků, vjezdů a parkovacích stání) zakončená retenční nádrží pro zachycení přívalových dešťů, komunikace obousměrná i jednosměrná s asfaltovým povrchem. Na podzim 2019 budou zahájeny pokládky kabelových sítí (elektro, veřejné osvětlení a optické datové kabely) a po jejich dokončení budou provedeny chodníky, vjezdy na parcely a parkovací stání. Změna nastala i ve způsobu likvidace odpadních vod, kdy odpadní vody budou svedeny do velkokapacitní jímky na vyvážení a to do doby postavení čistírny odpadních vod v Bysni v horizontu 3-5-let. Developer bude zajišťovat  zajišťovat pravidelný vývoz této jímky do nově zrekonstruované čistírny odpadních vod ve Slaném.Veškeré inženýrské sítě a komunikace budou zkolaudovány nejpozději do 30.6.2020 (vyjímkou mohou být pouze sítě elektro - kde je investorem ČEZ, a.s.) a to včetně ostatních zpevněných ploch (chodníky, vjezdy na parcely a parkovací stání).

Tímto se všem svým zákazníkům omlouváme za způsobené potíže, které změnou podmínek mohly nastat. 

  

Video prezentace


© 2018 PRETON spol. s r.o.
Pod Lomem 1592/12, 143 00 Praha 4
IČ: 44962002
GDPR

Vytvořil Webdesign Karlovy Vary

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost a uchováváme nastavení používání našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací