Firma Preton spol. s r.o. byla založena dvěma společníky ing. Miladou Vaverkovou a ing. Václavem Dostálem v prosinci 1991. Zpočátku se zabývala zprostředkováním prodeje a pronájmů nemovitostí - realitní činností, později se specializovala na přípravu a zprostředkování prodeje stavebních pozemků pro průmyslovou výstavbu a výstavbu rodinných domů. Od roku 1996 se již plně věnuje přípravám pozemků výhradně pro výstavbu rodinných domů. Za tu dobu připravila a zprostředkovala prodej více jak 350 stavebních parcel v cca 15 lokalitách v Praze a Středočeském kraji a v poslední době také na Plzeňsku.

 

Největší projekt uskutečnila v době 2007 - 2012 v obci Zbuzany u západní hranice Prahy, kde společně s investorem firmou Kryštof reality s.r.o. připravila a zasíťovala 60 stavebních parcel, z nichž 40 jich prodala a 20 předala původním vlastníkům.

 

V současné době jsou v přípravě dvě lokality, jedna ve Středočeském kraji v Tuřanech u Slaného (50 parcel) a druhá opět v Litohlavech na Plzeňsku (20 parcel), kde již firma v nedávné minulosti zasíťovala a prodala 28 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů.

 

Firma Preton již léta spolupracuje s celou řadou odborníků různých profesí, jako jsou geodeti, firmy provádějící průzkumné práce, projekční kanceláře a se stavebními firmami, které staví nejen inženýrské sítě a komunikace, ale i rodinné domy. Nejinak tomu bude i u těchto dvou lokalit. Právě úzká specializace a mnoho let zkušeností řadí firmu Preton mezi spolehlivé spojence pro zájemce o pořízení si vlastního bydlení. 

 

Parcely nabízí vždy na klíč, tzn., že kromě vybavení přípojkami inženýrských sítí, zakončených vždy na hranici (elekřina, plyn, datové kabely) nebo uvnitř parcely (voda, kanalizace) je vždy pro zákazníky připraven i radonový a inženýrsko-geologický průzkum, podklady pro vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, příp. již přímo doklad o vynětí, geometrický plán s parcelním číslem a rozměry parcely a případně i další požadované podklady tak, aby si již zákazník nemusel tyto práce zadávat a pracně je shánět a mohl se plně věnovat přípravě výstavby a vlastní výstavbě rodinného domu.

 

Výstavbu inženýrských sítí a komunikací vždy ukončí vydáním kolaudačních souhlasů a zajistí převedení komunikací vč. pozemků pod nimi do vlastnictví příslušné obce. I některé inženýrské sítě (voda, kanalizace, veřejné osvětlení) se po kolaudacích převedou do vlastnictví obce (příp. společenství obcí), plyn do vlastnictví a správy RWE, a.s., datové kabely do vlastnictví a správy společnosti CETIN, a.s. a rozvody sítí elektro vlastní a provozuje společnost ČEZ, a.s.

 

Foto z výstavby inženýrských sítí a komunikace z poslední dokončené lokality v Litohlavech

 

© 2018 PRETON spol. s r.o.
Pod Lomem 1592/12, 143 00 Praha 4
IČ: 44962002
GDPR

Vytvořil Webdesign Karlovy Vary

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost a uchováváme nastavení používání našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací